Trustsoft
Trustsoft

AWS Migration Competency

Správné plánování a následná pomoc během migračního procesu

Migrace do AWS

Máme dlouholeté zkušenosti a známe složitost migrace dat a aplikací do AWS cloudu. Díky metodologii migrace pomůžeme v oblasti snižování nákladů a s výběrem vhodných služeb.

Naši  AWS certifikovaní cloudoví specialisté využívají své znalosti a osvědčené postupy k zajištění co nejbezpečnějšího přechodu do cloudu.

Jak postupujeme:


  • příprava na migraci a obchodní plánování
  • strategie migrace
  • podrobný plán migrace
  • migrace dat a aplikací
  • nastavení automatizace
  • nastavení zálohování a disaster recovery
  • podpora 24/7 

Prohlédněte si případové studie našich klientů

Je jedno, v jakém oboru podnikáte, pokud potřebujete cloud, jsme tu pro vás. Prohlédněte si případové studie našich klientů.

Testimonial
"S Trustsoftem spolupracujeme již několik let. Převedli naši infrastrukturu na AWS a dále ji spravují. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat."
Testimonial
"Velmi ochotný tým se zkušenostmi s různými službami AWS."
Testimonial
"Rád bych zdůraznil velmi dobrou spolupráci s Trustsoftem. Jejich přístup je velmi profesionální a rychle reagují na naše požadavky. Velmi nám pomohli s interními projekty."
Testimonial
"Zažraní a zkušení inženýři a architekti + poskytnuté plnohodnotné prostředí založené na AWS pro vývoj našich aplikací včetně základní linie pro nasazení EKS a CICD pipelines + velké nasazení ke splnění náročných termínů"

Cloud foundation

Úspěšná cesta do cloudu vždy začíná pevnými základy