aws partner network

Praktický rádce pro pochopení zásad pro migraci do AWS

Když nějaká organizace uvažuje o migraci existující aplikace do AWS, může si vybrat z šesti možností – anglicky známých jako 6R – rehosting , replatforming , repurchasing, refactoring / re-architecting, retire, retain. Pojďme se na ně podívat v našem praktickém rádci….


migrace-do-AWS-2048x1536

Migrace do cloudu jsou všechno, jen ne jednoduché, pokud je děláte sami, bez zkušeného partnera, jako jsme třeba my :-). Než začnete, musíte se minimálně ujistit, že vaše cílové AWS prostředí je dobře navrženo. Dokonce i dobře migrovaná aplikace bude ve špatně nakonfigurovaném AWS prostředí fungovat špatně (vyšší cena, špatné zabezpečení, nízká odolnost, špatná odezva).

A teď už praktické rady, které vám mohou s migrací pomoci:

1. Proč se některé aplikace nemigrují do AWS?

Dvě z 6R – Ponechat a Ukončit (orig. Remain and Retire) – jsou rozhodnutí nemigrovat aplikaci do cloudu. Proč se organizace rozhodnou nemigrovat do cloudu?

Tři důvody, proč ponechat aplikace mimo AWS

 • Stávající a značné utopené náklady mimo cloud, což vyžaduje, aby firma ždímala stávající aktiva a postupy
 • Starší OS a aplikace nejsou v cloudu podporovány
 • Podnikatelské odůvodnění migrace je nedostatečné

Čtyři důvody, proč ukončit aplikace a nemigrovat je do AWS

 • Proč migrovat věci, když to není nutné? Je to jako odnést nevyužité věci na skládku před stěhováním!
 • Aplikace nalezené během projektu již nejsou zapotřebí (někdy to, že ještě stále běží, je pro organizaci „překvapením“ a jejich vypnutí může přinést značné úspory).
 • Aplikace mohou být v organizaci duplikovány, takže některé mohou být ukončeny.
 • Může již probíhat projekt vyřazování z provozu nebo konsolidace, a tato aplikace spadá do jeho rozsahu.
 • Aplikace může být nadbytečná, například starý cluster nebo sestava pro zotavení z havárie.

2. Co vede k migraci aplikací do AWS?

Zbývající čtyři možnosti pro migraci – Změnit hosting, Změnit platformu, Refaktorace a Nový nákup (orig. Rehost, Replatform, Refactor and Repurchase) – se volí podle široké škály motivačních faktorů, které v organizaci působí v době, kdy se uvažuje o migraci.Tyto motivační faktory jsou obvykle odhaleny v procesu Business Case a představují vstupy do migrační strategie ve formě závažných událostí, dostupnosti aplikace, odborníků dostupných pro migraci a to, v jakém budoucím stavu se má aplikace po migraci nacházet.

Motivace č.1 – Existuje závažná událost nebo bolestivý bod?
Pokud v organizaci existuje závažná událost jako faktor pro opuštění hostingového prostředí, může být jedinou možností rychlá změna hostingu.
Motivace č.2 – Je aplikace dostupná v Marketplace?
Pokud lze aplikaci znovu zakoupit, může to být zkratka do AWS. Ale pokud aplikace v AWS Marketplace není, tato cesta nemusí být možná.
Motivace č.3 – Máme odborníky, můžeme si dovolit partnera?
Zhoršila se odbornost pro lokální správu aplikace? Jde o podnikatelské riziko? Pokud organizace nemá odborníky pro změnu platformy nebo refaktoraci a nemůže si dovolit partnera, pak jsou její možnosti omezeny na změnu hostingu a nový nákup.
Motivace č.4 – Jaký je požadovaný budoucí stav aplikace?
Je-li v plánu rozvoj aplikace během několika let, pak nejlepší cestou může být Refaktorace. I když je tento způsob často zpočátku nejpomalejší, nakonec přináší největší agilitu a schopnost využívat cloudové inovace, ale vyžaduje značné schopnosti.

better-way-cloud-providers-joke-768x713

3. Jak se rozhodnout pro metodu migrace podle aplikace?

Čtyři zbývající metody z 6R pro migraci lze nejlépe pochopit na spektru zleva doprava, seřazené podle náročnosti, nákladů a složitosti uskutečnění migrace.
Než se do toho někdo vrhne a začne budovat účet AWS a přesouvat bity po internetu, musí před rozhodnutím o způsobu migrace splnit některé nutné základní předpoklady.

Organizace musí mít obchodní případ pro migraci

Dokumentace obchodního případu musí být výsledkem procesu analýzy současného stavu a požadovaného budoucího stavu. Výsledná analýza mezer a plán nápravy poskytne managementu vedení ohledně směru a rychlosti programu migrace. Bez ohledu na velikost organizace bude při jednostranném rozhodnutí „jít do cloudu“ chybět některá důležitá analýza, která může vést k tomu, že organizace zvolí nesprávnou metodu migrace.

Organizace musí mít dobře navržené cílové prostředí AWS

Dobře navržené aplikace mohou běžet i ve špatně navržených prostředích AWS. Nasazení a správa dobře navrženého prostředí AWS je záležitost pro vysoce školené a kvalifikované specialisty. Pro nasazení co nejlepšího cílového prostředí AWS musí být organizace a její partneři dobře obeznámeni s architekturami AWS Well Architected Framework a AWS Cloud Adoption Framework.

4. Jaké zázračné vlastnosti je třeba hledat u partnera pro migraci?

Partner, který se specializuje na jednu metodu migrace, pravděpodobně doporučí tuto metodu jako primární, někdy pouze jako jedinou metodu migrace. V těchto případech je důležité, aby byl zapojen pouze do provádění migrace, nikoli v rozhodovacím kroku.

Je také důležité vybrat partnera, který dodá lidi, kteří rozumí aplikacím, automatizaci a AWS: ne pouze správě systémů AWS. Pro úspěšnou migraci aplikací je tato komplexní kombinace dovedností nutná.

Alternativa „udělat si vlastní migrací“ v sobě nese riziko nepřímo úměrné zkušenostem vlastních zaměstnanců s nasazováním a provozováním dobře navržených cloudových služeb AWS a prováděním migrací. Některé organizace využívají partnery k tomu, aby to „rozjeli“ a předali dovednosti v počáteční fázi.

Stručně řečeno, kritické schopnosti partnera pro migraci jsou:

 • expert na aplikace, automatizaci a AWS
 • zaměřen na zkušenosti a výsledky zákazníků během migrace
 • zná různé metody migrace
 • dokáže pomoci s provozem migrovaných aplikací
 • dokáže dále rozvíjet migrované aplikace tak, aby se cloud dále využil pro lepší obchodní výsledky

Shrnutí

Migrace aplikací je složitá, ale může být správnou odpovědí v závislosti na motivacích a cílech podniku. Porozumění 6R je jedna věc, jejich efektivní použití věc druhá. Volba partnera, jako je například TRUSTSOFT, může mít obrovský pozitivní dopad na vaše zkušenosti s migrací a výsledky.