AWS Advanced partner

S AWS máte server připravený do tří minut. Před lety to s fyzickými servery trvalo i několik týdnů.

AWS
AWS
AWS

Prohlédněte si případové studie našich klientů

Je jedno, v jakém oboru podnikáte, pokud potřebujete cloud, jsme tu pro vás. Prohlédněte si případové studie našich klientů.

Testimonial
"S Trustsoftem spolupracujeme již několik let. Převedli naši infrastrukturu na AWS a dále ji spravují. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat."
Testimonial
"Velmi ochotný tým se zkušenostmi s různými službami AWS."
Testimonial
"Rád bych zdůraznil velmi dobrou spolupráci s Trustsoftem. Jejich přístup je velmi profesionální a rychle reagují na naše požadavky. Velmi nám pomohli s interními projekty."
Testimonial
"Zažraní a zkušení inženýři a architekti + poskytnuté plnohodnotné prostředí založené na AWS pro vývoj našich aplikací včetně základní linie pro nasazení EKS a CICD pipelines + velké nasazení ke splnění náročných termínů"
AWS Public Support Statement

AWS Public Support Statement

Náš status AWS Advanced Partnera nám umožňuje zajistit pro naše klienty veškeré výhody, které AWS cloud přináší.

AWS Service Delivery

AWS Service Delivery

Můžete si být jisti, že při výběru Trustsoftu pracujete s týmem, který má odborné znalosti a prokazatelné výsledky při poskytování AWS služeb zákazníkům.

AWS Migration Competency

AWS Migration Competency

Správné plánování a následná pomoc během migračního procesu

Případové studie

Případové studie

Přečtěte si, jak jsme pomohli našim klientům a co můžeme udělat pro vás.

Trustsoft

Naším cílem je zajistit vám snadný přechod do cloudu. AWS přináší mnoho výkonných služeb a aplikací, které přizpůsobíme vaší cloudové strategii. A co víc, pokud nechcete, nemusíte ani migrovat všechna svá data a aplikace do cloudu. Implementací chytrých infrastrukturních služeb totiž okamžitě vylepšíme vaše stávající nastavení, obchodní strategii nebo výkon aplikace bez nutnosti migrace. Jako AWS Advanced Consulting partner máme dlouholeté zkušenosti, vysoce certifikované cloudové specialisty a schopnosti vytvářet, nasazovat a spravovat složité a zabezpečené cloudové architektury v AWS.