aws partner network

Proč (a kdy) byste měli používat Kubernetes

Kubernetes je výkonný nástroj pro automatizaci nasazení a správy kontejnerů, Kubernetes (k8’s) je další velkou vlnou v cloud computingu a dá se lehce pochopit, proč firmy migrují svou infrastrukturu a architekturu tak, aby odpovídaly éře nativního cloudu řízeného daty.

jak-na-Kubernetes-2048x1536

Instrumentace kontejnerů


Kontejnery poskytují jednodušší způsob balíčkování a nasazování služeb, izolaci procesů, neproměnnost, efektivní využití zdrojů a jejich tvorba je méně náročná.Pokud kontejnery opravdu zapojíte do provozu, můžete i časem skončit s jejich desítkami nebo i tisíci. A protože všechny tyto kontejnery musí být správně nasazeny, spravovány, připojeny a samozřejmě aktualizovány, za předpokladu, že byste to vše dělali ručně, pak byste si na to museli vyhradit celý tým.

Kontejnery nestačí jen provozovat; musíte rovněž umět:

 • Integrovat a instrumentovat tyto modulární části
 • Zvětšovat a zmenšovat je podle poptávky
 • Zabezpečit je proti chybám
 • Zajišťovat komunikaci v clusteru

Možná si říkáte, že toto všechno je povinnost kontejnerů, ty jsou ale jen kousek skládačky. Nad nimi jsou jejich plánovače, nástroje, které vám spráci usnadňují – k nim patří Kubernetes.

Kubernetes – skvělé pro aplikaci multicloudů

V současnosti se řada podniků zaměřuje na architekturu mikroslužeb, není divu, že jsou kontejnery a nástroje používané k jejich správě tak populární.

Architektura mikroslužeb usnadňuje rozdělení aplikace na menší komponenty s kontejnery, které lze poté provozovat v různých cloudových prostředích, a to umožňuje výběr nejlepšího hostingu pro vaše potřeby.

Kubernetes je navrženo tak, že se dá použít kdekoli. Lze jej nasadit do veřejného/soukromého/hybridního cloudu, což umožňuje oslovit uživatele tam, kde jsou, s větší dostupností a zabezpečením.

Nasazení a aktualizace škálovaných aplikací pro rychlejší uvedení produktu na trh

Kontejnery v kombinaci s nástrojem pro instrumentaci za vás zajišťují správu zařízení a služeb — zvyšují spolehlivost vaší aplikace a zároveň snižují množství času a prostředků vynaložených na DevOps.

Kubernetes a jeho několik funkcí, které umožňují rychlejší nasazování aplikace s ohledem na škálovatelnost:

 • horizontální škálování infrastruktury – snadné přidávání a odstraňování serverů
 • autoškálování – automatická změna množství spuštěných kontejnerů (podle metrik nebo CPU)
 • manuální škálování – manuální změny v počtu spuštěných kontejnerů (příkazem nebo přes rozhraní)
 • řízení replikací – spouštění a vypínání modulů v clusteru podle aktuální potřeby
 • kontrola stavu a samooprava – Kubernetes zkontroluje stav uzlů a kontejnerů a zajistí udržitelnost aplikace, nabízí samoopravy a automatické nahrazení
 • směrování provozu a vyvažování zátěže – vestavěné vyvažování zátěže v případě výpadků nebo v období velkého provozu
 • automatická zavádění a vracení verzí – rychlé zpracování zavádění nových verzí a aktualizací bez časových prodlev. V případě problému se zavedením, Kubernetes automaticky vrátí původní verzi
 • zkušební nasazení – umožní otestování nové verze v provozu paralelně s předchozí verzí

null