Trustsoft

NEECO - Automatizace záloh a bezvýpadková dostupnost služeb

Neeco je česká společnost, která poskytuje IT služby na globální úrovni. A vzali to opravdu z gruntu. Operují již ve 160 zemích světa, a to už vyžaduje služby na špičkové úrovni, a také propracovaný interní systém, protože pro své zákazníky zařizují implementace softwarů a hardwaru, správu a podporu. Jediným kazem na jejich pomyslné kráse bylo pár starých aplikací, které byly hostovány na vlastních serverech, a také problémy se zálohami databáze. Do hry přišel nejen tým na tvorbu nových aplikací ale i TrustSoft, který by zajistil vývojové prostředí a pomohl s cílem Neeca, což byla digitální transformace a stoprocentní bezvýpadková dostupnost.

Zadání

Měli jsme připravit návrh řešení, který měl poměrově odpovídat hlavním požadavkům na cenu, výkon a bezpečnost. Měl umožnit snadnou organizaci jednotlivých accountů, SSO (Single Sign-On) spravování IAM rolí a jejich oprávnění pro SSO. Naplánovali jsme, že po návrhu infrastruktury budeme situaci řešit pomoci EKS + RDS a CICD.

Průběh

Před začátkem prací jsme zjistili, že Neeco mělo svůj AWS účet, na kterém běžela databáze. Nastavení ale nebylo vhodné, proto z budgetu společnosti odsávalo nemalé prostředky. Z tohoto důvodu jsme se pustili do refaktorizace stávajícího nastavení a díky tomu snížili náklady o dvě třetiny. V průběhu implementace problémy nebyly, ale s jednou výzvou jsme se setkali. Byla potřeba navrhnout CICD flow pro automatizaci build a deploy procesu, a protože GitLab byl mimo AWS, museli jsme udělat vše pro nejoptimálnější přenos dat.

Výsledek

Implementace proběhla hladce a nenarazili jsme během ní na žádné problémy. Náklady se i při převedení aplikací do nového prostředí snížily. Na pozadí běží ECR – což je automatická kontrola zranitelnosti imagů a my se staráme o master nody v rámci EKS. Díky RDS se provádí pravidelné automatické zálohy databáze.

Prohlédněte si případové studie našich klientů

Je jedno, v jakém oboru podnikáte, pokud potřebujete cloud, jsme tu pro vás. Prohlédněte si případové studie našich klientů.

Testimonial
"S Trustsoftem spolupracujeme již několik let. Převedli naši infrastrukturu na AWS a dále ji spravují. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat."
Testimonial
"Velmi ochotný tým se zkušenostmi s různými službami AWS."
Testimonial
"Rád bych zdůraznil velmi dobrou spolupráci s Trustsoftem. Jejich přístup je velmi profesionální a rychle reagují na naše požadavky. Velmi nám pomohli s interními projekty."
Testimonial
"Zažraní a zkušení inženýři a architekti + poskytnuté plnohodnotné prostředí založené na AWS pro vývoj našich aplikací včetně základní linie pro nasazení EKS a CICD pipelines + velké nasazení ke splnění náročných termínů"