Trustsoft

Blindspot - Rychlejší a efektivnější vývoj na AWS

Blindspot je rychle se rozvíjející společnost se sídlem v Praze, která pomáhá organizacím ovládnout sílu umělé inteligence tím, že jim navrhuje AI řešení na míru. Jedním z jejích vlajkových produktů je Anomaly Detection Framework (ADF). Je to úžasný nástroj, který je schopen detekovat kybernetické hrozby, neobvyklé typy malwaru napříč zařízeními a anomální chování uživatelů v bankovních transakcích, pojistných událostech, počítačových sítích nebo osobních a účetních datech. Na základě analýzy dat je také schopen predikovat výrobní potřeby a nákupní zájem.

Nasazení jako výzva

Na základě rozhodnutí zaměřit své síly na cloud dostal tým úkol migrovat a nasadit single -tenant/on-premise platformu jako multitenantové kontejnerové řešení jednomu z partnerů společnosti Blindspot s tříměsíčním deadlinem. Projekt zahrnoval nejen zajištění několika AWS prostředí propojených s místním datovým centrem, ale vyžadoval také nasazení CI/CD a integraci se zbývajícími systémy partnera.

Flexibilní a škálovatelné prostředí v AWS

Jedním z hlavních cílů bylo nastavit ekosystém podnikové úrovně, který by umožňoval bezproblémovou migraci z dřívějších nástrojů a jednoduchou integraci nových koncových uživatelů. Zároveň se musely zohlednit konkrétní požadavky na frekvenci a objemy dat zákazníků.Základní část využívá AWS Landing Zone s více účty nasazenými pod AWS Control Tower a Security Hub pro průběžné hodnocení dodržování předpisů.

Infrastruktura se skládá z několika klastrů Amazon Elastic Kubernetes Service (AWS EKS) a Amazon Elastic Container Service pro orchestraci kontejnerů (AWS ECS). Připojení mezi účty AWS a místním datovým centrem se provádí pomocí AWS Transit Gateway.Zatímco workloads uživatelů hostujeme v různých klastrech EKS, použití sdílených managed services, jako jsou AWS Aurora nebo AWS EFS, pomáhá zvýšit efektivitu komunikace mezi mnoha ADF komponentami, snižuje náklady na celkové řešení a poskytuje i další vhled.

Výhody nasazení do AWS

Rychlost zajišťování služeb pro nového uživatele je jednou z klíčových metrik úspěchu. Ve srovnání s původními postupy ve starém systému byl čas onboardingu uživatele snížen zhruba o 41 %, právě díky konfiguracím a automatizaci v AWS.Nasazeni v AWS také odstraňuje HW omezeni a může se snadno přizpůsobit neustále se měnícím systémovým požadavkům od konkrétních uživatelů.

Díky kontejnerizaci je škálovatelnost a elasticita k dosažení požadované kapacity téměř okamžitá. Různá prostředí a těsná integrace s CI / CD pipelinami umožňují Blindspotu a jejich partnerům neustále vyvíjet nové funkce a zároveň snižovat provozní riziko pro uživatele, a tím je inovace efektivnější, stabilnější a rychlejší.

Prohlédněte si případové studie našich klientů

Je jedno, v jakém oboru podnikáte, pokud potřebujete cloud, jsme tu pro vás. Prohlédněte si případové studie našich klientů.

Testimonial
"S Trustsoftem spolupracujeme již několik let. Převedli naši infrastrukturu na AWS a dále ji spravují. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat."
Testimonial
"Velmi ochotný tým se zkušenostmi s různými službami AWS."
Testimonial
"Rád bych zdůraznil velmi dobrou spolupráci s Trustsoftem. Jejich přístup je velmi profesionální a rychle reagují na naše požadavky. Velmi nám pomohli s interními projekty."
Testimonial
"Zažraní a zkušení inženýři a architekti + poskytnuté plnohodnotné prostředí založené na AWS pro vývoj našich aplikací včetně základní linie pro nasazení EKS a CICD pipelines + velké nasazení ke splnění náročných termínů"